Bel ons: +32 495 46 60 89
Like us:
Numerologie

Numerologie is de studie van getallen en de betekenis ervan voor jou als mens in je leven.
Numerologie behoort tot één van de oudste wetenschappen die ons bekend zijn.
Zij verschaft ons de nodige diepgaande info en inzichten omtrent o.a. ons karakter, onze sterke en zwakke punten

De eerste getallensystemen ontstonden 9000 jaar voor onze jaartelling.
In de oudheid is er ook geen enkele cultuur teruggevonden die niet met de mystiek der getallen werkte.
In het oude testament gaven o.a. getallen aanwijzigingen over verborgen boodschappen.
In de Middeleeuwen beschouwde men de getallen als gedachten van God en het begrip van die getallen zou dan leiden tot het kennen van het Universum.

Het uitgangspunt van numerologie is dat de getallen in je leven niet toevallig zijn, maar een onderdeel van je levensloop en levenspad.

Met een schriftelijke, numerologische analyse van je aardse en kosmische karma krijg je meer inzichten omtrent:

 • je naam, familienaam.
 • geboortedatum, geboortedag, eventueel geboorte-uur.
 • je vermogens, talenten, uitdagingen, valkuilen.
 • je levensopdracht en je levensdoel.
 • je sterke en zwakke punten.
 • je ideale beroep
 • nieuwe perspectieven in je leven.
 • ideale tijdstip voor verandering.
 • hoe jij je naar de buitenwereld gedraagt en hoe zij jou op het éérste zicht zien.
 • je woonplaats, straatnaam, huisnummer,…
 • maar ook wanneer U het beste een beslissing kan nemen voor het plannen van een evenement of het al dan niet samenwerken met een andere firma,…

 

Wenst U een uitgebreide numerologische analyse? Dan kan U steeds contact met me opnemen, telefonisch of via mail en maken we een afspraak om de nodige gegevens vast te leggen voor Uw persoonlijke schriftelijke analyse.

Kostprijs bedraagt € 165, ontvangst binnen de 14 dagen.